Законотворча діяльність народного депутата України VII скликання Лелюка Олексія Володимировича

logo_of_the_verkhovna_rada_of_ukraine

Народний депутат України VII скликання Лелюк Олексій Володимирович реалізуючи відповідно до статті 93 Конституції України надане йому право законодавчої ініціативи, враховуючи побажання та інтереси своїх виборців, вніс до Верховної Ради України наступні законопроекти.

Проект Закону України реєстраційний № 3236 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно посилення відповідальності за порушення вимог щодо поводження з відходами».

Даний акт спрямований на удосконалення порядку поводження з побутовими відходами, забезпечення екологічної та санітарної безпеки, підвищення привабливості ринку у сфері поводження з відходами для суб’єктів господарювання. Прийняття закону матиме позитивні соціально-економічні наслідки у сфері благоустрою населених пунктів, в тому числі в сільській місцевості, де мешкає переважна більшість виборців Олексія Володимировича, що забезпечить зменшення правопорушень у цій сфері, стимулюватиме суб’єкти господарювання до надання якісних послуг з вивезення побутових відходів. На даний час законопроект знаходиться на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради України.

Проект Постанови про відзначення 100-річчя утворення Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, реєстраційний № 4086.

Дану Постанову  було внесено з метою підготовки та відзначення 100-річчя заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Актом визначається створення організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з нагоди створення університету, серед заходів пропонується відзняти документальний фільм, видати книгу про історію вишу, поштову марку, тощо. Прийняття цього проекту Постанови дозволить належним чином підготувати та провести відзначення 100-річчя заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, сприятиме вивченню й популяризації досягнень університету в Україні та досягнень вітчизняної педагогічної професійної освіти у світовому співтоваристві. На даний час законопроект став чинним актом.

З метою покращення ситуації щодо погашення заборгованості за енергоносії, що є однією із найважливіших проблем при функціонуванні діючого енергоринку України, було внесено проект Закону України реєстраційний № 4225а «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків в паливно-енергетичному комплексі». Основною метою даного законопроекту є створення умов стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі, погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу заборгованості, що утворилась внаслідок несплати споживачами за енергоносії, недопущення порушення справ щодо «штучного» банкрутства підприємств ПЕК, забезпечення енергетичної безпеки держави.    На даний час законопроект став чинним актом.

Результати реалізації народним депутатом України Лелюком О.В. права законодавчої ініціативи у формі внесення до Верховної Ради України пропозицій до законопроектів, які були прийняті Верховною Радою України за основу та готуються до другого читання, та прийняття їх Верховною Радою України в цілому. Пропозиції було надано до наступних проектів Законів України.

1. Народним депутатом України Лелюком Олексієм Володимировичем, як членом Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, здійснюючи за окремим напрямом законопроектну роботу, в співавторстві з іншими народними депутатами України – членами Комітету, було розроблено та внесено до проекту Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» 425 пропозицій, що спрямовані на вдосконалення та покращення законопроекту, з яких 424 пропозиції були враховані Комітетом та підтримані Верховною Радою України. Дані пропозиції, як і Закон в цілому  забезпечать можливість впровадження провідних механізмів функціонування ринкуелектричної енергії, які використовуються у міжнародній практиці, що у свою чергу забезпечить підвищення ефективності управління, вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ринку електричної енергії,  підвищення  ефективності  виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії, надійності постачання, перехід та готовність ринку електроенергії в Україні до більш конкрунтоспроможного ринкового середовища.

2.Враховуючи велику соціально-економічну значимість процесу реформування Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та Єдиної газотранспортної системи України, Лелюк Олексій Володимирович прийняв участь у вдосконаленні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України» реєстраційний №4116а. З цією метою було внесено дві пропозиції до проекту Закону щодо здійснення Верховною Радою України погодження компанії – нерезидента у суб’єкті господарювання, на якого покладено функції оператора Єдиної газотранспортної системи України та оператора підземних сховищ газу, з урахування принципів додержання економічної безпеки держави. Дані пропозиції спрямовані на здійснення додаткового контролю з боку Верховної Ради України за входженням іноземних компаній до складу суб’єкта господарювання, який буде виконувати функції оператора Єдиної газотранспортної системи України та оператора підземних сховищ газу. Пропозиції були враховані Комітетом та підтримані Верховною Радою України.

Народний депутат України Лелюк О.В. прийняв активну участь у вдосконаленні інших законопроектів, зміст яких спрямований на врегулювання, вдосконалення правовідносин в різних сферах діяльності суспільства та покращення життя громадян в цілому.   Пропозиції було надано до наступних проектів Законів України.

1.Проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та до інших законодавчих актів у сфері земельних відносин (щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок)» реєстраційний № 1298-1, спрямований на удосконалення процедури погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру.

2.Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок» реєстраційний № 2130, даний Акт дасть можливість спростити процедуру відведення земельних ділянок у власність і користування, в тому числі і на умовах оренди.

3.Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств» реєстраційний № 2037, сприятиме удосконаленню діяльності акціонерних товариств та підвищенню захисту прав акціонерів, що в свою чергу позитивно вплине на поліпшення інвестиційного клімату в Україні та надходження додаткових інвестицій в економіку України, а також буде сприяти приведенню нормативної бази щодо фондового ринку та корпоративного управління у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу.

4.Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків» реєстраційний № 2037, сприятиме спрощенню та здешевленню процедури започаткування бізнесу для суб’єктів господарювання.

5.Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо дерегуляції ринку зерна) реєстраційний № 2459, даний Акт забезпечить ефективність функціонування зернового ринку в Україні, сприятиме зниженню витрат на всіх етапах переміщення зернових культур та продуктів їх переробки, надасть конкурентні переваги українським експортерам на зовнішніх ринках, що, у свою чергу, призведе до зростання доходів всіх учасників зернового ринку та державного бюджету, а також покращить стан платіжного балансу України.

6.Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів та встановлення відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів» реєстраційний № 2499. Реалізація цього Закону дозволить забезпечити встановлення відповідальності за порушення Правил паркування транспортних засобів суб’єктами господарювання, які утримують майданчики для паркування; особами, які розміщують транспортні засоби на місцях для паркування інвалідів,  проте  не  мають  відповідних  пільг;  за  несплату  водіями транспортних засобів вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування, а також захист прав та створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями; допоможе попередити порушення під час паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування із одночасним забезпеченням належного стану безпеки дорожнього руху на вулицях населених пунктів України.

7.Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 240 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин)» реєстраційний № 2855. Незаконне видобування корисних копалин як одне із найбільш суспільно небезпечних діянь пропонується передбачити у кваліфікованому складі злочину. При цьому має враховуватися розмір незаконного видобування корисних копалин. Прийняття законопроекту  сприятиме забезпеченню правопорядку у сфері використання та охороні мінеральних ресурсів, площ їх залягання, а також здійсненню загальнопрофілактичного і спеціального попереджувального впливу на осіб, які за родом своїх професійних занять як пов’язані, так і не пов’язані з експлуатацією родовищ корисних копалин.

З метою реалізації законодавчі ініціативи у формі внесення пропозицій до вказаних законопроектів щодо вдосконалення змісту даних Актів, народним депутатом України Лелюком О.В. було надано 460 пропозицій. Профільними Комітетами Верховної Ради України які розглядали внесені законопроекти було  відмовлено у погодженні та  відхилено Верховною Радою України 14 пропозицій народного депутата України. Враховано Комітетом та підтримано Верховною Радою України загалом 446 пропозицій, які вносилися Лелюком Олексієм Володимировичем письмово до законопроектів, що готувалися до другого читання, в редакції, яка передбачала конкретну зміну, доповнення або виключення певних положень законопроекту. Надалі проводиться розгляд інших, внесених законотворчих ініціатив народного депутата України Лелюка О.В., на стадії їх обговорення в профільних Комітетах Верховної Ради України.

 Інформація підготовлена помічником-консультантом народного депутата України Кисіль І.В.