ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Теми парламентських слухань, в яких брав участь народний депутат України О.В. Лелюк (IV скл.)

11
(IV скл.)
9-та сесія
26.04.2006 ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
15.03.2006 СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
15.02.2006 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗРОШЕННЯ, ПІДТОПЛЕННЯ ТА ПОВЕНЕЙ В УКРАЇНІ
08.02.2006 ПРО СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ТА ІНШИМИ ГАРАНТІЯМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ОСІБ НАЧАЛЬНИЦЬКОГО І РЯДОВОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ
8-ма сесія
23.11.2005 СТАНОВИЩЕ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
16.11.2005 СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ
12.10.2005 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. РОЗШИРЕННЯ ПРАВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
21.09.2005 З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
13.09.2005 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
7-ма сесія
29.06.2005 СВОБОДА СОВІСТІ Й ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ
22.06.2005 СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ УЧАСТІ У ФОРМУВАННІ ЄДИНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
15.06.2005 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
07.06.2005 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
01.06.2005 З ПИТАНЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2006 РІК
18.05.2005 ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
17.05.2005 СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
20.04.2005 КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ, ПРИНЦИПИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
13.04.2005 ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
16.03.2005 З ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
23.02.2005 НАЦІОНАЛЬНА КІНЕМАТОГРАФІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
16.02.2005 ПРО ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
6-та сесія
17.11.2004 СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО І СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ