Аналіз закордонного досвіду видобутку нетрадиційного природного газу

Лелюк О.В.

За оцінкою МАГАТЕ світові запаси нетрадиційного природного газу (НПГ) складають 23760 трлн куб м, у тому числі: природного сланцевого газу (ПСГ) – 500 трлн куб. м, метана вугільних пластів (МВП) – 260 трлн куб. м, газу щільних пісчаників (ГЩП) – близько 23 000 трлн куб. м [1].

Найбільші запаси нетрадиційного природного газу (НПГ) розташовані у Північній Америці – 25,3 % (від загальних світових запасів), колишньому Радянському Союзі – 16,8 %, Центральній Азії та Китаї – 15,7 %. Островах Тихого океану – 13,4 %, Латинській Америці – 10,6 % та Середньому Сході і Північній Африці – 10,3 %.

По країнах світу технічно доступні запаси ПСГ розподілилися наступним чином: найбільші запаси технічно доступного ПСГ знаходяться в Китаї – 36082 млрд куб м (19,2 % від загальних запасів у світі), США – 24 395 млрд куб м (13,0 %); Аргентині – 21 904 млрд куб. м (11,7 %); Мексиці – 19 272 млрд куб. м (10,3 %). Україна за величиною запасів сланцевого газу 1188 млрд куб м займає 19–е місце у світі й 4–е місце у Європі [2].

На сучасному етапі видобутку НПГ, основним його виробником є США, в яких здійснюється промислова розробка та експлуатація всіх трьох його видів: ПСГ, ГЩП та МВП.

Суттєве зростання видобутку НПГ у США в останні роки обумовлено наступними причинами: зростанням цін на традиційний (вільний) природний газ на світових енергетичних ринках; скороченням обсягів видобутку традиційного природного газу ТПГ на території США та зростанням її енергетичної залежності; відсутністю монополії на буріння надр; розташуванням запасів НПГ на великих територіях, які мало заселені; наявність розгалуженої газотранспортної інфраструктури; відносно невеликого глибинного залягання газоносних пластів; спеціальним податковим режимом; вільним ринком збуту природного газу; високою геологічною вивченістю території; близькістю до ринків збуту в середині країни; розвитком технологій видобутку; накопиченим досвідом видобутку; значними запасами НПГ; зацікавленістю влади у зниженні залежності від імпорту; своєрідністю тектоніко–геодинамічних і палеогеографічних умов, яке сприяло створенню великих обсягів чорносланцевих формацій, які залягають на порівняно невеликих глибинах у межах 42 штатів із 52.

Одним з основних видів НПГ, що здобувається в США є природний сланцевий газ. На цей час в США налічується 6 основних басейнів його видобутку, серед яких: Barnett, Marcellus, Fayeteville, Haynesville, Woodford, Antrim та NewAlbany.

Порівняльна характеристика основних економічних показників видобутку ПСГ за басейнами США представлена у табл. 1. Аналіз характеристик басейнів видобутку та умов здійснення цього показав, що найбільш інвестиційно привабливою є розробка басейнів Marcellus та Haynesville, чистий дисконтований дохід за якими становить 103,4 та 70,95 дол. США/тыс. куб. м, а внутрішня ставка доходності (ставка за якої розробка буде безбитковою) знаходиться на рівні 86 та 69 % відповідно.

Література:

  1. Кузниченко Ю. Мировой рынок газа [Электронный ресурс] / Топнефтегаз.
  2. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States / U.S. Energy Information Administration (EIA). – Washington : U.S. Department of Energy, 2011. – 364 р.
  3. From Shale to Shining Shale. / Deutsche Bank. Ї July 2008. – 47 p.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика економічних показників видобутку сланцевого газу за басейнами США [3]

ПоказникБасейн
Barnett CoreBarnett NoncoreFayettevilleHaynesvilleMarcellusWoordford
Початковий дебіт свердловини, тис.куб. м/добу113,0057,0057,00283,0085,00127,00
Дебіт на кінець 1–го року, тис.куб. м/добу36,1619,9521,6656,6029,7543,18
Дебіт на кінець 2–го року, тис.куб. м/добу27,8415,9614,5139,6220,8328,07
Дебіт на кінець 3–го року, тис.куб. м/добу23,6713,4112,0532,4916,8722,45
Дебіт на кінець 3–го року, тис.куб. м/добу21,3012,0710,8429,2415,1820,21
Очікваний видобуток із свердловини, млн.куб. м122,0068,0065,00198,0093,00127,00
Первісна вартість свердловини, млн. дол. США3,103,103,207,003,756,70
Операційні витрати, дол. США/тис.куб. м65,3165,3145,8952,9531,7744,13
Роялті, %25,0025,0013,0025,0015,0027,00
Арендна плата, тис. дол.США/га62251262616
Середні витрати на 1 свердловину, млн. дол. США2–31,6–3,71,0–1,751,0–1,50,9–1,61,75–2,0
Чистий дисконтований дохід, дол. США/тис. куб. м60,441,371,771,0103,444,8
Внутрішня ставка доходності, %643147698633

17 Січень 2014 9:58pm