Аналіз закордонного досвіду видобутку нетрадиційного природного газу

Flare at a Natural Gas plant

Лелюк О.В.

За оцінкою МАГАТЕ світові запаси нетрадиційного природного газу (НПГ) складають 23760 трлн куб м, у тому числі: природного сланцевого газу (ПСГ) – 500 трлн куб. м, метана вугільних пластів (МВП) – 260 трлн куб. м, газу щільних пісчаників (ГЩП) – близько 23 000 трлн куб. м [1].

Найбільші запаси нетрадиційного природного газу (НПГ) розташовані у Північній Америці – 25,3 % (від загальних світових запасів), колишньому Радянському Союзі – 16,8 %, Центральній Азії та Китаї – 15,7 %. Островах Тихого океану – 13,4 %, Латинській Америці – 10,6 % та Середньому Сході і Північній Африці – 10,3 %.

По країнах світу технічно доступні запаси ПСГ розподілилися наступним чином: найбільші запаси технічно доступного ПСГ знаходяться в Китаї – 36082 млрд куб м (19,2 % від загальних запасів у світі), США – 24 395 млрд куб м (13,0 %); Аргентині – 21 904 млрд куб. м (11,7 %); Мексиці – 19 272 млрд куб. м (10,3 %). Україна за величиною запасів сланцевого газу 1188 млрд куб м займає 19–е місце у світі й 4–е місце у Європі [2].

На сучасному етапі видобутку НПГ, основним його виробником є США, в яких здійснюється промислова розробка та експлуатація всіх трьох його видів: ПСГ, ГЩП та МВП.

Суттєве зростання видобутку НПГ у США в останні роки обумовлено наступними причинами: зростанням цін на традиційний (вільний) природний газ на світових енергетичних ринках; скороченням обсягів видобутку традиційного природного газу ТПГ на території США та зростанням її енергетичної залежності; відсутністю монополії на буріння надр; розташуванням запасів НПГ на великих територіях, які мало заселені; наявність розгалуженої газотранспортної інфраструктури; відносно невеликого глибинного залягання газоносних пластів; спеціальним податковим режимом; вільним ринком збуту природного газу; високою геологічною вивченістю території; близькістю до ринків збуту в середині країни; розвитком технологій видобутку; накопиченим досвідом видобутку; значними запасами НПГ; зацікавленістю влади у зниженні залежності від імпорту; своєрідністю тектоніко–геодинамічних і палеогеографічних умов, яке сприяло створенню великих обсягів чорносланцевих формацій, які залягають на порівняно невеликих глибинах у межах 42 штатів із 52.

Одним з основних видів НПГ, що здобувається в США є природний сланцевий газ. На цей час в США налічується 6 основних басейнів його видобутку, серед яких: Barnett, Marcellus, Fayeteville, Haynesville, Woodford, Antrim та NewAlbany.

Порівняльна характеристика основних економічних показників видобутку ПСГ за басейнами США представлена у табл. 1. Аналіз характеристик басейнів видобутку та умов здійснення цього показав, що найбільш інвестиційно привабливою є розробка басейнів Marcellus та Haynesville, чистий дисконтований дохід за якими становить 103,4 та 70,95 дол. США/тыс. куб. м, а внутрішня ставка доходності (ставка за якої розробка буде безбитковою) знаходиться на рівні 86 та 69 % відповідно.

Література:

  1. Кузниченко Ю. Мировой рынок газа [Электронный ресурс] / Топнефтегаз.
  2. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States / U.S. Energy Information Administration (EIA). – Washington : U.S. Department of Energy, 2011. – 364 р.
  3. From Shale to Shining Shale. / Deutsche Bank. Ї July 2008. – 47 p.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика економічних показників видобутку сланцевого газу за басейнами США [3]

Показник Басейн
Barnett Core Barnett Noncore Fayetteville Haynesville Marcellus Woordford
Початковий дебіт свердловини, тис.куб. м/добу 113,00 57,00 57,00 283,00 85,00 127,00
Дебіт на кінець 1–го року, тис.куб. м/добу 36,16 19,95 21,66 56,60 29,75 43,18
Дебіт на кінець 2–го року, тис.куб. м/добу 27,84 15,96 14,51 39,62 20,83 28,07
Дебіт на кінець 3–го року, тис.куб. м/добу 23,67 13,41 12,05 32,49 16,87 22,45
Дебіт на кінець 3–го року, тис.куб. м/добу 21,30 12,07 10,84 29,24 15,18 20,21
Очікваний видобуток із свердловини, млн.куб. м 122,00 68,00 65,00 198,00 93,00 127,00
Первісна вартість свердловини, млн. дол. США 3,10 3,10 3,20 7,00 3,75 6,70
Операційні витрати, дол. США/тис.куб. м 65,31 65,31 45,89 52,95 31,77 44,13
Роялті, % 25,00 25,00 13,00 25,00 15,00 27,00
Арендна плата, тис. дол.США/га 62 25 12 62 6 16
Середні витрати на 1 свердловину, млн. дол. США 2–3 1,6–3,7 1,0–1,75 1,0–1,5 0,9–1,6 1,75–2,0
Чистий дисконтований дохід, дол. США/тис. куб. м 60,4 41,3 71,7 71,0 103,4 44,8
Внутрішня ставка доходності, % 64 31 47 69 86 33

17 Січень 2014 9:58pm