БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ГОРОБИНА”- БЛАГОДІЙНИЦТВО В ІМ’Я НЕЗАХИЩЕНИХ ЛЮДЕЙ, В ІМ’Я СУСПІЛЬСТВА

logotip_teplo_i_dobro

Благодійна організація “Горобина” є місцевою благодійною організацією, головною метою якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, окремих категорій осіб. Благодійний фонд створено в 2004 році . Є неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність на території Полтавської області.

У своїй роботі Фонд керується Конституцією України, Законом України “Про благодійництво та благодійні організації”, чинним законодавством України.

Головними завданнями фонду є: розробка благодійних програм, спрямованих на надання благодійної допомоги окремим категоріям населення, зокрема – обдарованим дітям, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям – інвалідам; надання допомоги талановитій творчій молоді;
сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму; сприяння захисту материнства та дитинства, сприяння наданню медичної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, а також матеріальної допомоги хворим, інвалідам, самотнім особам похилого віку та іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

Для досягнення основної мети та у відповідності з основними завданнями Фонд залучає добровільні, в тому числі цільові, грошові та майнові пожертвування вітчизняних та іноземних громадян і юридичних осіб, взаємодіє з державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності, а також надає благодійну допомогу її набувачам у вигляді одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги.

В діяльності благодійного фонду «Горобина» бере активну участь народний депутат України IV –VII скликань Олексій Володимирович Лелюк.

З розширеною інформацією про діяльність благодійного фонду можна познайомитись в матеріалі Тепла і добра вистачить на всіх”, розміщеному на цьому сайті.

Фонд залишається вірним поклику серця і в подальшому намагатиметься об’єднувати навколо себе доброчинних людей для виконання найблагородніших справ.

Офіс фонду знаходиться в м. Полтаві