О.В. Лелюк очима соціологів

ТЕНДЕНЦІЇ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ НАСТРОЇВ І НАРОДНИЙ ОБРАНЕЦЬ ОЧИМА СОЦІОЛОГІВ

Компанією “Research & Branding Group” під керівництвом відомого в Україні політолога та соціолога Є.Копатько, що спеціалізується на соціологічних дослідженнях, вже протягом останніх десяти років проводяться соціологічні дослідження в Карлівському виборчому окрузі. Основною метою подібних досліджень є вивчення основних тенденцій у настроях електорату в період підготовки до парламентських і президентських виборів, а також після виборів. З позицій сьогодення особливу зацікавленість викликає те, що висновки соціологів кожного разу знаходять своє відображення в реальному житті виборців та практично співпадають з результатами їхнього голосування. Очевидно це і є головним критерієм якості соціологічних досліджень.

Слід зазначити, що дані соціологічні дослідження досить кваліфіковано розкривали основні тенденції в електоральних настроях мешканців виборчого округу, а також їх реалізацію під час виборів. Кожного разу під час соціологічних  досліджень значна увага приділялась вивченню впливу на поведінку електорату, об’єктивних і суб’єктивних факторів іміджевих позицій як кандидатів в депутати, так і кандидатів на інші високі державні посади, зокрема, стабільності в державі, рівня життя народу, назрілих проблем в економіці, соціальній і культурній сферах.

За даними досліджень проведених компанією “R & B Group”, ще в 2007 році 82 відсотка респондентів вказували, що соціально – економічна ситуація в Україні не стабільна, а 72 відсотка – що вона змінюється в гіршу сторону. Серед проблем, які хвилювали респондентів, 67 відсотків опитаних називали ріст цін і інфляцію, в 2011 році – майже 30 відсотків опитаних вказували на   високий рівень безробіття, в 2013 році 47 відсотків опитаних респондентів непокоїла проблема пов’язана з незадовільним станом доріг, освітлення вулиць, працевлаштування тощо.

Проведена соціологія показувала, що зниження рівня життя людей, зокрема мешканців сільських районів, які входять в межі Карлівського виборчого округу, викликані недостатньо ефективною діяльністю центральних органів державної влади,  місцевих райдержадміністрацій і органів  місцевого самоврядування. Від 40 до 50 відсотків опитаних респондентів висловлювали свої сподівання на посилення впливу місцевих посадовців щодо розв’язання назрілих проблем місцевого значення. Тому за даними соціологічних досліджень в 2011 році 79 відсотків опитаних пов’язували покращення стану в економіці, соціальній і культурній сферах з діяльністю державних посадовців вищого рівня, зокрема, з діяльністю народних депутатів України. Кожен другий респондент вказував, що народний депутат покликаний демонструвати ефективність своєї роботи у виборчому окрузі.

З огляду на дані вимоги, електоральні преференції виборців Карлівського виборчого округу по відношенню до народного депутата України Лелюка Олексія Володимировича, що представляє округ в парламенті вже 10 років, незважаючи на різні соціально-політичні потрясіння в суспільстві, нестабільну ситуацію в економіці, попри різноманітні політичні уподобання мешканців виборчого округу, виражені дуже чітко і мають стабільну тенденцію до збільшення рівня довіри виборців. Подібний показник є досить прогнозованим, бо одним із головних пріоритетів в роботі з виборцями Олексій Володимирович ставить для себе вирішення існуючих проблем, які в першу чергу непокоять мешканців його округу та передаються народному депутату як на особистих зустрічах так і через приймальні народного депутата, що працюють в районах виборчого округу.

Як показують соціологічні дослідження проведені в 2014 році, респонденти вкотре продемонстрували високі показники довіри до нього, переважна більшість з яких, понад 63,8 відсотків, позитивно оцінюють діяльність народного депутата у виборчому окрузі. За допомогою дослідження соціологи також визначили і найважливіші для виборців Карлівського округу характеристики та риси притаманні обраному ними народному депутату України.

Так, за даними соціологічних досліджень 2013 року, серед особистих   якостей, які притаманні О. В. Лелюку, 19, 6 відсотка респондентів назвали   високий рівень інтелекту, 18,8 відсотка – дипломатичність і гнучкість, 17,6  –  здатність ефективно працювати, 40 відсотків опитаних зазначали, що їх  обранець – чесний і порядний, 31 відсоток – що проголосують за того кандидата в депутати, який є компетентним і відповідальним.

Результати дослідження засвідчили, що партійна приналежність Лелюка О.В. має другорядне значення, і що на майбутніх виборах народних депутатів за мажоритарними списками виборці округу готові голосувати за людину, що відповідає встановлених ними критеріям загальних людських цінностей. Якщо б вибори до Верховної Ради України відбулися в найближчу неділю вересня, то готовність проголосувати за повторне обрання Олексія Володимировича народним депутатом України скала понад 25,4 відсотка виборців. Дещо нижчим був зафіксований цей показник під час проведення соціологічних опитувань в 2011 році.

Дані показники вказують на те, що в умовах, коли знижується рівень життя людей, суттєво погіршується їх ставлення до представників влади, вони готові голосувати за людину, з якою пов’язують вирішення проблем округу та конкретні справи з його благоустрою. Проведені соціологічні опитування підкреслюють, що О.В. Лелюк, як народний обранець є не частиною знеособленої влади, а визнаним персоніфікованим і активним діячем здатним на належному рівні представляти інтереси своїх виборців у парламенті та вирішувати нагальні проблеми в окрузі.

Незабаром нові парламентські вибори. Немає сумніву, що на їх результатах позначаться ті політичні зрушення, що відбуваються в державі, військові дії на Сході України, розгубленість виборців, що пов’язана з наявністю різноманітних політичних сил, які сповідують іноді суперечливі між собою націоналістичні ідеології. До парламенту прийдуть представники різних політичних сил, які будуть лобіювати кожна свої інтереси, але головним пріоритетом завжди повинна залишатися ідея служіння народу України, людям, що вибирають своїх представників до найвищого законодавчого органу держави. Тому кандидатам у депутати слід, йдучи на вибори, реально оцінити свої можливості служіння людям, а виборцям Карлівського виборчого округу, доведеться приймати досить зважене рішення.